7/A Maliyet Seçeneği ve Hesapların İşleyişi

         7/A Seçeneği fonksiyon esasına göre belirlenmiştir. Yani bu seçenekte giderin çeşidi değil ait olduğu bölüm önemlidir. Örneğin yönetim bölümünde çalışan bir işçiye ödenecek ücret 770 Genel Yönetim Giderleri hesabına, pazarlama bölümünde çalışan bir işçiye ödenecek ücret ise 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabına kaydedilir. Kısacası gider hangi departmanla ilgili ise o departmana karşılık gelen hesaba kaydedilmelidir.

      7/A Seçeneği üretim ve hizmet işlemlerinden yıllık aktif toplamı ve bilanço aktif toplamı maliye bakanlığının her yıl belirlediği tutarı aşan işletmeler için zorunludur. Eğer yıllık aktif toplamı ve bilanço aktif toplamı bu tutarın altında ise bu seçeneği kullanmaya mecbur değildirler. Ama isterlerse bu seçeneği kullanabilirler.

      7/A Seçeneğinde yer alan hesaplar ile 7/B Seçeneğinde yer alan hesaplar birbirinden farklıdır. Yalnız yıl içinde kayıtlarını 7/B Seçeneğine göre yapan işletmeler yıl sonunda tekrar gider çeşitlerini çeşitli yöntemlerle fonksiyon esasına göre düzenlemek zorundadırlar.

       Büyük ve orta büyüklükteki üretim ve hizmet işletmeleri için özellikle zorunlu olarak önerilen 7/A seçeneğinde; giderler, esas defterlerde fonksiyon esasına göre belirlenmiştir. Eş zamanlı kayıt yönteminin kullanılması önerilen bu uygulamada, giderler yapıldıkları anda ilgili defter-i kebir hesaplarına “Fonksiyon Esasına” göre kaydedilirken, söz konusu giderler aynı zamanda yardımcı defterlerde hem çeşit esasına hem de ilgili gider yerlerine göre izlenir.

Gider çeşitlerinin izleneceği yardımcı defter kayıtlarının, giderlerin ait oldukları gider yerlerini de gösterecek şekilde tutulması durumunda, yöntem amacına uygun biçimde yürütülmüş olacaktır. Bu kayıt yönteminde; giderler eş zamanlı olarak aynı anda hem fonksiyonlarına, hem çeşitlerine hem de ilgili gider yerlerine göre izlendiğinden; muhasebe kayıtlarının azaltılmasına ve her kademenin üretim ve hizmet maliyetlerinin belli bir düzen içinde oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

      7/A Seçeneğinde yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir:

 • 700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
 • 701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
 • 710 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
 • 711 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı
 • 712 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Farkları
 • 713 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı
 • 720 Direkt İşçilik Giderleri
 • 721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
 • 722 Direkt İşçilik Ücret Farkları
 • 723 Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları
 • 730 Genel Üretim Giderleri
 • 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
 • 732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
 • 733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları
 • 734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
 • 740 Hizmet Üretim Maliyeti
 • 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
 • 742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
 • 750 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
 • 751 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hes
 • 752 Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları
 • 760 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
 • 761 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hs
 • 762 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
 • 770 Genel Yönetim Giderleri
 • 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
 • 772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
 • 780 Finansman Giderleri
 • 781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
 • 782 Finansman Giderleri Fark Hesabı

      7/A Seçeneğinde Maliyet Hesaplarının Yansıtma, Sonuç ve Bilanço Hesaplarıyla İlişkisi

 • FriendFeed'de Paylaş
 • Facebook'ta Paylaş
 • Twitter'da Paylaş
 • KAPAT
  Yandex.Metrica