7/B Maliyet Seçeneği

        Ek mali tablo düzenlemek zorunda olmayan ticaret işletmeleri, küçük hizmet işletmeleri ve küçük üretim işletmelerinden isteyenler, giderlerin izlenmesinde bu seçeneği uygular.

Bu uygulamada; giderler defter-i kebirde maliyet dönemi boyunca çeşit esasına göre izlenir. Maliyet çıkarma dönemlerinde, söz konusu giderler gider dağıtım tablosu aracılığıyla fonksiyonlarına dönüştürülerek ilgili gider yerlerine ve hizmet veya mamul maliyetlerine veya sonuç hesaplarına aktarılır.

          Yıllık satış tutarı ve bilanço aktif tutarı her yıl maliye bakanlığının belirlediği tutarı geçen üretim ve hizmet işletmelerin 7/A seçeneğini kullanmak zorunda olduğunu söylemiştik. Bu tutarın altında olan üretim ve hizmet işletmeleri isterlerse 7/A Seçeneğini isterlerse 7/B Seçeneğini kullanabilirler. Ticaret işletmelerinin yıllık satış tutarı ve bilanço aktif tutarı ne olursa olsun ister 7/A Seçeneğini isterlerse 7/B Seçeneğini kullanabilirler.

          7/B seçeneğinde işletmeler 79 No.lu gruptaki maliyet hesaplarını kullanır. Bu uygulamada maliyet hesap grupları aşağıdaki gibi bölümlenir:
790 ilk Madde ve Malzeme Giderleri
791 İşçi Ücret ve Giderleri
792 Memur Ücret ve Giderleri
793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
794 Çeşitli Giderler
795 Vergi, Resim ve Harçlar
796 Amortismanlar ve Tükenme Payları
797 Finansman Giderleri
798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları
799 Üretim Maliyet Hesabı

      7/B Seçeneğinde Hesapların İşleyişi:

      7/B Seçeneğinde hesaplar çeşit esasına göre bölümlenmiştir. Giderler 7/B Seçeneğinde 7/A seçeneğinde olduğu gibi fonksiyon esasına göre kaydedilmez. Giderin çeşidi önemlidir.

Örneğin 7/A Seçeneğinde , yönetim bölümüne ait bir taşıt için 5000 TL, pazarlama bölümüne ait taşıt için ise 6000 TL amortisman hesaplanmış olsun. İşletme 7/A Seçeneğini kullanacaksa , fonksiyon yani bölüm esasına göre gideri kaydetmelidir. Yani Yönetim bölümüne ait taşıt için ayrılan amortisman tutarı 770 Genel Yönetim Giderleri hesabına, Pazarlama bölümüne ait taşıt için ayrılan amortisman tutarı 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabına kaydedilir.

İşletme eğer 7/B Seçeneğini kullanıyor ise pazarlama veya yönetim bölümüne bakılmaksızın giderin özüne yani çeşidine bakılır. Gider sonuçta bir amortisman gideridir. Bölüm ayrımı yapılmaksızın bir işletmedeki toplam amortisman gideri 2 ayrı hesap yerine bir hesapta toplanır. yani 796 Amortismanlar ve Tükenme Payları hesabına 11000(5000+6000) TL kaydedilir.

7/B Maliyet Hesapları ile Yansıtma, bilanço ve gelir tablosu arasındaki ilişki tablosu

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica