Beyannameler

      Kamu hizmetlerine harcanmak için hükümetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı paraya vergi denir. Devletin vergi toplamasındaki amaç kamu hizmetlerinin maliyetini karşılamaktır. Vergi, zorunlu ve karşılıksızdır. Kamu hizmeti yapmak durumunda olan devlet, bunu yaparken mal ve hizmet üretiminde bulunur. Gerekli üretim faktörlerini sağlarken kamu fonlarını kullanır.

Bu nedenle ekonominin kayıt altına alınması, planlanması, denetlenip geliştirilmesi, vergi adaleti ve dengeli gelir dağılımının sağlanması açısından muhasebenin önemi büyüktür.

     Vergi mükellefin beyanına göre vergi dairesine ödenir. Beyan yazılı olacağı Vergi Usul Kanununda açıkca bildirilmiş olup, beyan, beyannameler yardımıyla vergi dairesine verilecektir.

    Vergi Usul Kanununda yer alan beyannameler aşağıdaki gibidir.

    1.  Katma Değer Vergisi Beyannamesi(KDV Beyannamesi)

    2. Muhtasar Vergisi Beyannamesi

3. Geçici Vergi Beyannamesi

4. Kurumlar Vergisi Beyannamesi

    5. Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

    6. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

    1. Katma Değer Vergisi Beyannamesi:

      Katma Değer Vergisi , yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim
alanın, teslim edene ödediği vergidir. Katma değer vergisi dolaylı bir vergidir.
Katma değer vergisinin kısa adı. “KDV” dir.

   2. Muhtasar Vergisi Beyannamesi:

    Muhtasar beyanname gelir vegisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur(GVK md.84).
Muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Stopaj usulünde vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan talep edilir. Bu tür vergiler kaynakta kesilen vergilerdir. Bu yolla gelir daha sahibinin eline geçmeden önce vergilendirilmiş olmaktadır.

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica