Tacirin Maliyeye( Vergi Dairesine) Karşı Sorumlulukları

          Tacirler , faaliyetlerine başlamadan önce bağlı bulunduğu vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmak zorundadırlar. Tacir bu dilekçeyi kendisi verebileceği gibi Mali Müşavir aracılığıyla da verebilir. Daha sonra matbu form olan İŞE BAŞLAMA/BIRAKMA BİLDİRİMİni doldururlar.

                                        1. Bildirimlerde Bulunma

                                                 a İşe Başlama Bildirimi

                   b. Adres, iş ve işyeri sayısındaki Değişiklikler

                                                 c. İşi Bırakma Bildirimi

                                         2. Gerekli Defterleri Tutma

                                         3. Gerekli Beyanname ve Bildirgeleri Verme

                                         4. Vergi Levhası Asma

                                         5. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma(Yazarkasa)

                                         6. Gerekli Vergileri Verme

                                         7. Fatura vb. belgeleri alma ve verme

                                         8. Değişiklikler Hakkında Devamlı Bilgi Verme

                                         9. Beyannameleri Tasdik Ettirme

                                        10. Vergi Kesintisi(Stopaj) Yapma

          Tacirin vergi dairesine karşı sorumluluğu genelde vergisel açıdan bir sorumluluktur. Devlet adına vergi toplama yetkisi olan vergi dairelerine karşı olan yükümlükleri yerine getirmek her mükellefin(tacirin) sorumluğundadır.

          Gerekli bildirimde bulunmayan ve gerekli defterleri tutmayan ve kısacası ödevlerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında vergi dairesi tarafından cezai işlemler yapılmaktadır.

           Devletin gelirleri arasında en büyük paya sahip olan vergi gelirlerinin toplanması ise cebridir yani zorladır. Büyük küçük demeden her kazancın vergisi verilmelidir. Bu başta mükellef olmak üzere mali müşavire ve de bu konuda vatandaşa büyük sorumluluklar düşmektedir.

           Teknolojinin gelişmesiyle birlikte e-devlet uygulaması Türkiye de uygulanmaya başlanmıştır. Artık neredeyse Devletin tüm kurumları e-devlet statüsüne kavuşturulmuş , internet ortamında bir çok bilgiye anında ulaşılmıştır.

        1. Bildirimde Bulunma: Tacirlerin işe başlamadan önce vergi dairesine bir dilekçe ile başvuracakları söylenmişti. İşe başlama bildirimini dolduran tacir vergi dairesine bu bildirimi verir.

              Vergi dairesinde görevli memurlar mükellefin beyanının doğru olup olmadığını kontrol etmek için dilekçe ekinde ve işe başlama bildirimindeki adres bilgisinden yararlanarak açılacak işyerine giderler. Görevli memurlara yoklama memuru adı verilir.

               Yoklama memuru bir tutanak yardımıyla işyerindeki demirbaşları, işyeri kirasını vb. kaydeder. Yoklama memuru yoklama fişini doldurduktan sonra bir nüshasını işyeri sahibine verir. Daha sonra vergi dairesinden işyeri vergi sicil numarası alınabilir.

               Vergi dairesine başvuran işletmenin gerçek veya tüzel kişi oluşuna göre , vergi dairesince istenen belgeler farklılık göstermektedir.

                Mükellefler vergi dairesince 3 sınıfta incelenir.

                1. Basit Usulde Mükellefiyet

                2. Gerçek Kişi Mükellefiyeti

                3. Tüzel Kişi Mükellefiyeti

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica