Dönen Varlık Hesapları

       Dönen Varlıklar, bilançonun aktif tarafında yer alan hesap sınıfıdır. Dönen Varlıklar hesap sınıfında hesap grupları tanımlanmıştır. Tekdüzen hesap planında yer alan hesaplar bu hesap gruplarının altında defteri kebir hesabı olarak bölümlenmiştir.
I Dönen Varlıklar Hesap Sınıfında Aşağıdaki hesap grupları yer alır

10 Hazır Değerler
11 Menkul Kıymetler
12 Ticari Alacaklar
13 Diğer Alacaklar
15 Stoklar
17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
19 Diğer Dönen Varlıklar

        10 Hazır Değerler Grubu:

              Hazır değerler hesap grubu bilanço tarihi itibariyla, işletmenin kasasında ve banka hesaplarında tutulan nakit ve nakit benzeri varlıkların izlendiği gruptur. Bu varlıklar Nakit olabileceği gibi Yabancı Para da olabilmektedir.
Hazır Değerler Hesap Grubunda Aşağıdaki hesaplar yer almaktadır.

I DÖNEN VARLIKLAR
10 Hazır Değerler
100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı
102 Bankalar Hesabı
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı(-)
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

         11 Menkul Kıymetler Grubu:

              İşletme nakit fazlalığını değerlendirmek amacıyla geçici bir süre ile hisse senedi, tahvil vs yatırım araçları ile yatırım yapabilir. İşte bu gibi kıymetler menkul kıymetler hesap grubunda izlenir.
Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır.

  1. DÖNEN VARLIKLAR
11 Menkul Kıymetler
110 Hisse Senetleri Hesabı
111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
112 Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
118 Diger Menkul Kıymetler Hesabı
119 Menkul Kıymetler Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)

         12 Ticari Alacaklar Hesap Grubu:

          Ticari Alacaklar hesap grubu, işletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili olan ticari alacaklar ile çeşitli nedenlerle tahsil edilemeyen ve tahsil edilmesi şüpheli olan alacaklarının izlendiği gruptur.
Bu grup aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

1-DÖNEN VARLIKLAR
12 Ticari Alacaklar
120 Alıcılar
121 Alacak Senetleri
122 Alacak Senetleri Reeskontu(-)
126 Verilen Depozito ve Teminatlar
127 Diğer Ticari Alacaklar
128 Şüpheli Ticari Alacaklar
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

          13.Diğer Alacaklar Grubu:

İşletmenin asıl faaliyet konusu dışındaki senetli ya da senetsiz olan alacaklarının izlendiği hesap grubudur. Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

I-DÖNEN VARLIKLAR
13 DİĞER ALACAKLAR
131 Ortaklardan Alacaklar
135 Personelden Alacaklar
136 Diğer Çeşitli Alacaklar

           15. Stoklar Grubu:

        Stok grubu, satmak, üretim veya diğer işletme faaliyetlerinde kullanmak ya da tüketmek için edinilen stok kalemlerinin izlendiği hesap grubudur.

Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

I-DÖNEN VARLIKLAR
15 Stoklar
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
151 Yarımamüller-Üretim Hesabı
152 Mamüller Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
157 Diğer Stoklar
158 Stok Değer Düşüklüğü karşılığı(-)
159 Verilen Sipariş Avansları

18.Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Grubu

18  Grubu dönem ayırıcı hesapların bulunduğu gruptur. İçinde bulunulan dönemde ödenip fakat gelecek döneme ait olan peşin ödenen giderler ile ilerki dönemlere ait olup da içinde bulunulan dönemde peşin tahsil edilmiş gelirlerin izlendiği gruptur.

      Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:

     180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
181 Gelir Tahakkukları Hesabı

         19. Diğer Dönen Varlıklar Grubu

      Önceki bölümlerde yer alan dönen varlık hesap grupları kapsamına girmeyen varlık kalemlerinin izlendiği gruptur.

      Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:

      190 Devreden KDV Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı
195 İş Avansları Hesabı
196 Personel Avansları

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica