2 Duran Varlık Hesapları

     Bir yıldan daha uzun süre sonra tahsil edilecek alacaklar, tüketilecek stoklar,yararlanılacak pesin ödemelerle, bir yıldan daha uzun süre boyunca yararlanılacak maddive maddi olmayan duran varlıklar ve özel tükenmeye tabi varlıklar duran varlıkları olusturur.

Tekdüzen Hesap Planında Duran Varlıklar asagıdaki gibi bölümlenmistir;
22 Ticari Alacaklar
23 Diger Alacaklar
24 Mali Duran Varlıklar
25 Maddi Duran Varlıklar
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
28 Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları
29 Diger Duran Varlıklar

   22 Ticari Alacaklar: İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili olan ve vadesi 1 yıldan daha uzun süren senetli veya senetsiz alacakların izlendiği hesap grubudur. Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır.

   220 Alıcılar Hesabı
221 Alacak Senetleri Hesabı
222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı(-)
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
229 Süpheli Ticari Alacaklar Karsılıgı Hesabı (-)

   23 Diğer Alacaklar: İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili olmayan ve vadesi 1 yıldan daha uzun süre olan senetli veya senetsiz alacakların izlendiği hesap grubudur. Bu gurupta yer alan hesaplar şunlardır.

   231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
232 İstiraklerden Alacaklar Hesabı
233 Baglı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı
235 Personelden Alacaklar Hesabı
236 Diger Çesitli Alacaklar Hesabı
237 Diger Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
239 Süpheli Diger Alacaklar Karsılıgı Hesabı (-)

   24 Mali Duran Varlıklar: Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli menkul kıymetlerle veya paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş uzun vadeli menkul kıymetler bu grupta izlenir. Ayrıca, diğer bir işletmeye veya bağlı ortaklığa ortak olmak amacıyla edinilen sermaye payları da bu grupta yer alır. Bu grup aşağıdaki hesapları kapsar.

   240 Baglı Menkul Kıymetler Hesabı
241 Baglı Menkul Kıymetler Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)
242 İştirakler Hesabı
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)
244 İştirakler Sermaye Payları Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)
245 Baglı Ortaklıklar Hesabı
246 Baglı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)
247 Baglı Ortaklıklar Sermaye Payları Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)
248 Diger Mali Duran Varlıklar Hesabı
249 Diger Mali Duran Varlıklar Karsılıgı Hesabı (-) yer alır.

    25 Maddi Duran Varlıklar: İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği hesap grubudur. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.

   250 Arazi ve Arsalar Hesabı
251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenlen Hesabı
252 Binalar Hesabı
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
254 Tasıtlar Hesabı
255 Demirbaslar Hesabı
256 Diger Maddi Duran Varlıklar Hesabı
257 Birikmis Amortismanlar Hesabı (-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
259 Verilen Avanslar Hesabı

       26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar : Maddi olmayan duran varlıklar, fiziksel bir varlıgı olmayan ve isletmenin belli birsekilde yararlandıgı aktiflestirilen giderler ile bir kısım haklar ile isletmeye ticari bir fayda saglayan ayrıcalıklar veya üstünlüklerden olusur. Bu grupta asagıdaki hesaplar yer almaktadır;
260 Haklar Hesabı
261 Serefiye Hesabı
262 Kurulus ve Örgütlenme Giderleri Hesabı
263 Arastırma ve Gelistirme Giderleri Hesabı
264 Özel Maliyetler Hesabı
267 Diger Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı
268 Birikmis Amortismanlar Hesabı (-)
269 Verilen Avanslar Hesabı

28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları: Bu grup içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da kesip borç kaydı ya da tahsili ilerki yıllarda yapılacak gelirlerden oluşur.  Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır.
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı
281 Gelir Tahakkukları Hesabı

        29 Diğer Duran Varlıklar:Yukarıda sayılan duran varlıkların dısındaki varlıkların izlendigi gruptur. Grupta Şu hesaplar bulunmaktadır;
291 Gelecek Yıllarda indirilecek KDV Hesabı
292 Diger KDV Hesabı
293 Gelecek Yıllar ihtiyacı Stoklar Hesabı
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı
295 Pesin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı
297 Diger Çesitli Duran Varlıklar Hesabı
298 Stok Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)
299 Birikmis Amortismanlar Hesabı (-)


  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica