Envanter Defteri

       Envanter; saymak, ölçmek, tartmak ve degerlemek suretiyle isletmenin bilanço günündeki varlık ve borçlarını kesin ve ayrıntılı olarak saptama islemidir. Envanter islemleri muhasebe içi ve muhasebe dısı olmak üzere iki asamada gerçeklestirilir.

Önce muhasebe dısı envanter yapılır. Muhasebe dısı envanter ile, fiziki varlıklar sayılmak, ölçülmek, tartılmak suretiyle tek tek kontrol edilir. Tüm hesaplar degerlemeye tabi tutularak bilanço günündeki degerine getirilir.

Muhasebe dısı envanterin sonucunda yapılan kayıtlara da muhasebe içi envanter denilmektedir. Muhasebe içi envanterin son asamasında isletmenin o döneme ait karı veya zararı tespit edilir.

        Defter tutan tacirlerin belirli bir tarihte sahip oldukları varlık ve kaynakların sayımını yaparak ticari defterlerini bu sayım sonuçlarına göre denkleştirmelerine envanter işlemleri denir. Defterlere yapılan bu denkleştirme kayıtlarına envanter kayıtları denir. Envanter kayıtlarından sonra işletmenin “Kâr mı yoksa zarar mı?” ettiği rakamlar ile ortaya dökülür.

   Envanter Defteri Şekli Örneği:

         envanter defteri

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica