Gelir Tablosunda Yer Alan Gelir Hesapları

    Gelir Tablosunda Yer Alan Gelir Hesapları Aşağıdaki gibidir.

         60 BRÜT SATIŞLAR
600. YUR İÇİ SATIŞLAR
601. YURTDIŞI SATIŞLAR
602. DİĞER GELİRLER

64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

640. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
641. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
642. FAİZ GELİRLERİ
643. KOMİSYON GELİRLERİ
644. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
646- KAMBİYO KARLARI
647- REESKONT FAİZ GELİRLERİ
648- ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI
649- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR

          64 Grubunda yer alan gelir hesapları işletmenin asıl faaliyet gelirleri(satışlar vb) dışındaki ve sık sık ortaya çıkan OLAĞAN gelirlerin izlendiği hesaplardır.

67 OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

671. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI
679. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

           67 Grubunda yer alan gelir hesapları işletmenin asıl faaliyet gelirleri  dışındaki ve sık sık ortaya çıkmayan OLAĞAN  DIŞI gelirlerin izlendiği hesaplardır.

          Hesapların İncelenmesi

           60 BRÜT SATIŞLAR:

               Bu grup işletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili müşterilerine olan mal satışlarının izlendiği gruptur. Bu grup işletmenin asıl faaliyet gelirleridir de denilebilir.

               Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır.

                600. YUR İÇİ SATIŞLAR
601. YURTDIŞI SATIŞLAR
602. DİĞER GELİRLER

64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR:

          Bu grup işletmenin asıl faaliyet konusu dışında yani 60 Brüt satışlar grubuna girmeyen işlemler nedeniyle ve Mutad(Olağan) olarak işletmenin karşısına çıkan gelirlerinin izlendiği hesap grubudur.

               Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:

              640. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
641. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
642. FAİZ GELİRLERİ
643. KOMİSYON GELİRLERİ
644. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
646- KAMBİYO KARLARI
647- REESKONT FAİZ GELİRLERİ
648- ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI
649- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR

           67 OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

              Bu grup, işletmenin asıl faaliyet konusu dışında ve sık sık ortaya çıkmayan giderlerin izlendiği hesap grubudur.

              Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:

             671. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI
679. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica