Tekdüzen Hesap Planında Yer Alan Gider Hesapları

        Gider hesapları, gelir hesapları ile birlikte tekdüzen hesap planının 6. grubunda yer alır. Aşağıda gelir tablosunda yer alan gider hesapları verilmiştir.

İşletmeler giderlerini dönem içerisinde 7 ile başlayan ilgili maliyet (gider) hesaplarında takip ederler ve dönem sonlarında 6 ile başlayan ilgili gelir tablosu hesaplarına, yansıtma hesapları aracılığıyla devrederler. Aşağıda önce Gelir tablosunda yer alan 6 ile
başlayan gider hesaplarını ve devamında dönem içerisinde kullanacağınız 7 ile başlayan gider hesaplarını ve işleyişini inceleyiniz.

        61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

610. SATIŞTAN İADELER (-)
611. SATIŞ İSKONTOLARI (-)
612. DİĞER İNDİRİMLER (-)

            62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

620. SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)
621. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
622. SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
623. DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

63 FAALİYET GİDERLERİ (-)
630. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
631. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
632. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

            63 Grubunda yer alan hesaplara yıl içinde kayıt yapılamaz. 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) hesabı, 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ hesabı ve 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) hesabına yıl içinde kayıt yapılır. Yıl sonunda yansıtma hesapları aracılığıyla bu hesaplara kaydedilir.

   65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

653. KOMİSYON GİDERLERİ (-)
654. KARŞILIK GİDERLERİ (-)
655- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)
656- KAMBİYO ZARARLARI (-)
657- REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
658- ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLAR
659- DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
660. KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
661. UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)

        66 Grubunda yer alan hesaplara yıl içinde kayıt yapılamaz. 780 Finansman Giderleri ve 797 Finansman Giderleri hesapları yıl sonunda bu hesaplara devredilerek kapatılır.

68 OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
680. ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
681. ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
689. DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

     Gelir Tablosu

01.01.200.. – 31.12.200.. DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
GELİR TABLOSU
    200..   200..
     A- BRÜT SATIŞLAR
         1- YURTİÇİ SATIŞLAR
         2- YURTDIŞI SATIŞLAR
         3- DİĞER GELİRLER
     B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
         1- SATIŞTAN İADELER (-)
         2- SATIŞ İSKONTOLARI (-)
         3- DİĞER İNDİRİMLER (-)
     C- NET SATIŞLAR
     D- SATIŞLARIN MALİYETİ
         1- SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)
         2- SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ (-)
         3- SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
         4- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
     E- FAALİYET GİDERLERİ (-)
         1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
         2- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
         3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
  FAALİYET KARI VEYA ZARARI
     F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR
         1- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
         2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
         3- FAİZ GELİRLERİ
         4- KOMİSYON GELİRLERİ
         5- KONUSU OLMAYAN KARŞILIKLAR
         6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
         7- KAMBİYO KARLARI
         8- REESKONT FAİZ GELİRLERİ
         9- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR
     G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)
         1- KOMİSYON GİDERLERİ
         2- KARŞILIK GİDERLERİ
         3- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI
         4- KAMBİYO ZARARLARI
         5- REESKONT FAİZ GİDERLERİ
         6- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
     H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
         1- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
         2- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
     I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
         1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
         2- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
     J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
         1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
         2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
         3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
  OLAĞANDIŞI KAR VEYA ZARAR
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI
     K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
         YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)
  DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica