İhracat muhasebe kaydı işletmelerin yurt dışına ihraç ettikleri mal ya da hizmetin kayıt altına alınması işlemidir. Bilindiği üzere, mal ve hizmetlerin, nihai manada tüketildikleri veya faydalanıldıkları memlekette KDV’ye tabi tutulması, KDV’nin uygulandığı tüm ülkeler tarafından benimsenen ve “destinasyon ilkesi” adı verilen temel ilkelerden biridir.

Dolayısıyla ihracatın KDV istisnası kapsamına alınması da bu prensipten kaynaklanmaktadır. Ülkemizde de uluslar arası uygulamaya paralel olarak;
• İhraç konusu teslimlerde KDV hesaplatılmaması (KDVK Md.11/1-a),
• İhraç edilen malla ilgili olarak yüklenilmiş KDV’lerin ihracatçıya iadesi (KDVK Md.32),
• Veya ihracatçının KDV ödemeksizin mal satın alabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması (KDVK Md.11/1-c),
suretiyle ihraç olunan malın KDV’den tümüyle arındırılmasını, yani tam istisna uygulamasını sağlayacak hükümlere, KDVK’nda yer verilmiştir. Böylece, çıktığı ülkede bu şekilde KDV’den arındırılan mal ve hizmetler varış ülkelerinde KDV’ye tabi tutulmaktadır.

Diğer taraftan KDVK’nun Md.11/1-c madde alt bendi hükmü uyarınca;

• İhracatçının, bazı şartlarda KDV ödemeksizin mal tedarik edebilmesine, böylelikle KDV iadesiyle uğraşmaktan kurtulmasına imkan sağlanmıştır.
• İmalatçının ise KDV’li fatura kesmek ve bunu beyannamesinde göstermekle beraber, teslim KDV borcu olan KDV borcunu faizsiz olarak tecil ettirmek suretiyle finansman yükünden kurtulmasına, hatta KDV borcu çıkmamışsa veya çıkan KDV borcu tecili gereken miktardan az ise, aradaki farkı nakden veya başka vergi borçlarına mahsubu suretiyle, ihracatçıdan alamadığı KDV’nin tamamını, Vergi Dairesi’nden alabilmesi mümkün kılınmıştır. İhracat muhasebe kaydı hakkında bütün detaylar için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica