İNŞAAT MUHASEBESİ KAYITLARI

2005 yılında yapılan harcamalar:

Tutarı

KDV.si

-İnşaat malzemesi

600.000

108.000

-İşcilik

200.000

-

-Genel Üretim Gideri

50.000

9.000

-Genel Giderler

10.000

1.000

- Pazarlama Giderleri

5.000

900

- Finasman Giderleri

20.000

-

Not:  Yukarıda alınan inşaat malzemesinin 500.000 YTL sini 2005 yılında inşaatta kullanmış , 100.000 YTL lik kısmı 2006 yılına devretmiştir.

Muhasebe Kayıtları:

1—————————————–/—————————————-

150- İlk madde ve Mlz. Hs.            600.000

191- İndirilecek KDV                     108.000

                                                    XXX(Kasa-Satıcılar)             708.000

İnşaat malzemelerinin alış kaydı

2————————————— /—————————————–

710-    Direkt İlk Madde Mlz Giderleri.             500.000

                                               150-İlk Madde ve Mlz Hs.        500.000

İlk madde ve malzemeden yıl içinde inşaata sarfedilen kısmı

3—————————————- /—————————————

720-    Direkt İşcilik Giderleri                        200.000

730-    Genel Üretim Giderleri                         50.000

191-    İndirilecek KDV                                    9.000

770-    Genel Yönetim Giderleri                       10.000

191-    İndirilecek KDV                                    1.000

760-    Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri          5.000

191-    İndirilecek KDV                                       900

780-   Finansman Giderleri                             20.000

                                                     XXX(Kasa-Satıcılar)             295.900

Yıl içinde yapılan harcamaların kaydı

4—————————————/——————————————————

151 Yarı mamul Üretim                           750.000

                        711- Direkt İlk Madde Mlz Giderleri Yansıtma Hs..    500.000

                        721- Direkt İşcilik Giderleri Yansıtma Hs.                200.000

                        731- Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hs                  50.000

Devam eden inşaat hesabındaki giderlerin yıl sonu yarı mamul hesabına devri

5—————————————–/—————————————————–

711-    Direkt İlk Madde Mlz Giderleri Yansıtma Hs..     500.000

721-    Direkt İşcilik Giderleri Yansıtma Hs.                 200.000

731-    Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hs                   50.000

                                    710- Direkt İlk Madde Mlz Giderleri.             500.000

                                    720- Direkt İşcilik Giderleri                         200.000

                                    730- Genel Üretim Giderleri                          50.000

Yarı mamul hesabına atılan gider hesaplarının kapatılması

6———————————————-/————————————————-

631- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri                    5.000

632- Genel Yönetim Giderleri                                10.000

660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri                      20.000

                                    771-    Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs                10.000

                                    761-    Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri YansıtmaHs     5.000

                                    781-    Finansman Giderleri Yansıtma Hs                     20.000

            Faaliyet giderlerinin gelir tablosu hesablarına devri

7——————————————- /———————————————————

771-Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs                     10.000

761-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri YansıtmaHs          5.000

781-Finansman Giderleri Yansıtma Hs                          20.000

                                                770-   Genel Yönetim Giderleri                        10.000

                                                760-    Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri           5.000

                                                780-    Finansman Giderleri  Hs                       20.000

            Faaliyet giderleri hesabının kapanış kaydı

8———————————————/——————————————————

190- Devreden KDV                                            118.900

                                                            191- İndirilecek KDV               118.900

KDV beyannamelerinin beyanı sırasında yapılan kayıtlar

9———————————————- / —————————————————–

690 Dönem Karı Veya Zararı                                   35.000

                                                631- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri            5.000

                                                632- Genel Yönetim Giderleri                        10.000

                                                660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri              20.000

            Faaliyet giderlerinin K/Z Hesabına devri kaydı

10——————————————– / ——————————————————–

692- Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı               35.000

                                                690- Dönem Karı Veya Zararı                         35.000

            Dönem K/Z hesabının Dönem net Kar Zarar hesabına devri

11——————————————-/———————————————————–

591- Dönem Net Zararı                                          35.000

                                                692- Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı         35.000

            Dönem zararının Blanço hesabına devri

—————————————- / ————————————————————–

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica