Devamlı Dosyalar;

Birden fazla dönemlerde yararlanılabilen ve işletmenin genel durumunu gösteren belgelerin bulunduğu dosyalardır.Bu dosyaları oluşturmanın amacı; işletmenin gelişimini dönemler olarak izlemek, yinelenen kalemler için bilgi kaynağı olmak,gelecek denetim ve vergi incelemelerinde yardımcı olmak, işletmeye önerilerde bulunabilmek vs.. Bu dosyalarda;

-Müşteri ile yapılan denetim sözleşmesi

-Ana sözleşme, değişiklikler varsa ortaklık anlaşmaları ..

-İşletmenin faaliyetleri ile ilgili bilgiler,faaliyet raporları

-İşletme ile ilgili özel yasal düzenleme varsa bunlar

-Hesap planı

-Organizasyon yapısı

-Geçmiş yıl denetim raporları

-Şube , depo vs varsa adresleri,

-Geçmiş yıl beyannameleri

-Kira kontratları, tapular,toplu sözleşmeler vs gibi evraklar bulunur.

2-Cari Dosyalar(Yıllık Çalışma Dosyaları);

Denetlenen döneme ait belgelerin bulunduğu dosyalardır.Bu dosyada, son denetim faaliyetinde kullanılan çalışma kağıtları ile bir önceki faaliyet dönemi ile cari faaliyet dönemi arasında geçen süre içinde toplanan bilgi, belge ve kağıtlar ve yazışmalar , denetçinin tuttuğu not ve müsveddeler bulunur.Cari Denetim dosyasında genel olarak şu bilgiler bulunur;

-Denetim raporu ve finansal raporlar

-Planlama, yardımcıların gözetimi ve iç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi ile ilgili belgeler,denetim planları,programları, soru kağıtları,iş akış şemaları,zaman bütçesi ve ilgili muhtıralar

-Denetçi mizanı ve çalışma tablosu

-Toplanan diğer kanıtlar,kanıtlara ilişkin yönetici ve ilgililerin açıklamaları ve denetim sonuçları … gibi

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica