Katma Değer Vergisi Beyannamesi

        Katma Değer Vergisi , yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergidir. Katma değer vergisi dolaylı bir vergidir. Katma değer vergisinin kısa adı. “KDV” dir.

        Mal ve hizmet teslimi yapan tacirler teslim sırasında fatura vb. belgeler düzenlerler. Belge üzerinde görünen mal ve hizmet bedeli ie KDV tutarını, teslim ettikleri kişilerden tahsil ederler. Bu KDV ‘ye hesaplanan KDV denir. Kendileri mal ve hizmet aldıklarında ise karşı tarafa mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını öderler. Bu KDV ise ödeme yapan için indirilecek KDV kapsamındadır. Her dönem için hesaplanan KDV tutarları ve matrahları (üzerinden kesinti yapılan tutar) ve indirilecek KDV tutarları toplanır.
Hesaplanan KDV : Mal ve hizmet teslimlerinde alıcıdan tahsil edilir.
İndirilecek KDV : Mal ve hizmet alımlarında satıcıya ödenir.

        Her ay sonunda o aya ilişkin hesaplanan kdv ve indirilecek kdv birbiriyle karşılaştırılır. Eğer,,

    Hesaplanan kdv toplamı> İndirilecek Kdv——–>>>> Aradaki fark vergi dairesine ödenir.

    İndirilecek kdv toplamı> Hesaplanan Kdv——–>>>> Aradaki fark için vergi dairesine ödenmez, gelecek aya devir olur.

                            Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları:

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18
b) (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,% 8
olarak tespit edilmiştir.

    Verginin Ödeme Zamanı:

    Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler (VUK 17/04/2007 371 sıra nu.lu tebliğ).

     E-Beyanname uygulamasından yararlanabilenler ise eloktronik ortamda, beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderebilirler.

     Ödeme vergi dairelerinin anlaşma yapmış olduğu bankalar kanalı ile (internet bankacılığı dahil) yapılabilir.

   

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica