KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

I. Tanımı ve Unsurları

a) Tanımı
b) Unsurları

2 .Kıymetli Evrakın Özellikleri

a) Kıymetli evrakta hak ile senet arasında kuvvetli bir bağ vardır.
b) Kıymetli evrak parasal bir değeri olan hakkı muhtevi olup, borç senedi olarak düzenlenir.
c) Kıymetli evrakın içerdiği hak tedavül kabiliyeti olan bir haktır.
d) Kıymetli evrakta mücerretlik ilkesi geçerlidir.
e) Kıymetli evrak özel şekil şartlarına tabidir.

3. Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması

a) Temsil ettikleri hakkın türü bakımından
b) Devir şekilleri bakımından
aa) Nama yazılı senetler
bb) Emre yazılı kıymetli evrak
cc) Hamile yazılı kıymetli evrak

4. Kıymetli Evrakta Def’iler

a) Senedin metninden anlaşılan defiler
b) Senedin hükümsüzlüğüne ilişkin defiler
c) Şahsi defiler

5.Kıymetli Evrakta İmzaların İstiklali İlkesi

II. KAMBİYO SENETLERİ

1. Genel olarak
2. Poliçe

a) Kavram
b)Şekil şartları

a1) Poliçe kelimesi
a2) Belirli bir meblağın kayıtsız şartsız ödenmesi emri
a3) Muhatabın adı soyadı, muhatap tüzel kişi ise ünvanı
a4) Vade
a5) Ödeme emri
a6)Lehdar
a7)Keşide tarihi ve yeri
a8)Keşidecinin imzası

c) Açık poliçe
ç) Poliçede kabul
d) Poliçenin cirosu

aa) Cironun tanımı, şekli ve tarafları
bb) Cironun türleri

al) Temlik cirosu
a2) Tahsil cirosu
a3) Rehin cirosu

e) Poliçede ödeme
f) Poliçeden doğan taleplerde zamanaşımı

3. Bono
4. Çek

a) Çekin tanımı
b) Çekte şekil şartları
c) Çek çekme koşulları
d) Çekte vade ve ibraz süreleri
e) Çekin devri
f) Çekte ödeme
g) Çekte zamanaşımı

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica