BİRLEŞİK  MALİYET
Birleşik maliyet dağıtımında iki yöntem uygulanmaktadır:

Üretim Miktarlarını Temel Alan Yöntem ve Nisbi Satış Değerlerini Temel Alan Yöntem

Üretim Miktarlarını Temel Alan Yöntem :

Bu yöntemde birleşik maliyetler üretim miktarına göre mamuller arasında paylaştırılır. İşletmede X=1.000 kg, Y=700 kg, Z=800 kg dır. Oluşan birleşik maliyet ise 1.250.000 TL dır.  Toplam maliyet toplam üretim miktarına bölünerek birimin maliyeti hesaplanır. Birim Maliyet 1.250.000 / 2.500 = 500 TL kğ dır.  Bazen de üretilen ürünlerin katsayıları ile birimlerin çarpımı sonucunda bulunan değere göre birleşik maliyetler dağıtılır.

Mamul                    Birim                      Ağırlık                    Eşdeğer Ağırlıklı Miktar

X                            200                         5                             1.000

Y                             400                         2                               800

Z                             300                         1.5                            450

                                                                                              2.250

Birleşik maliyet 450.000 TL ise,  X mamulünün maliyeti:  450.000/2.250 = 200TL/birim
X mamulü : 200 * 1.000 = 200.000 TL

Nisbi Satış Değerlerini Temel Alan Yöntem :

1. Satış Hasılatı Yöntemi : Bu yöntemde birleşik maliyet her mamulün satış hasılatının toplam satış hasılatı içindeki oranına göre paylaştırılmaktadır.

Mamuller                Birim                      Birim Fiyatı                           Satış Hasılatı

A                            2.000                      500                                         1.000.000

B                             1.500                      400                                           600.000

C                             3.000                      600                                         1.800.00

Birleşik Maliyet : 1.700.000 TL

B Mamulü Maliyeti : Birleşik Maliyet / Satış Hasılatı     1.700.000 / 3.400.000 = 0.5

B Mamulü  : 600.000 * 0.5   = 300.000 TL

2. Net Satış Hasılatı Yöntemi  : Birleşik mamullere ayrılma noktasından sonra bazı ek işlemler yapılması gerekiyorsa bu ek işlemlerle ilgili maliyetler her bir mamulün satış hasılatından ayrı ayrı indirilir. Ulaşılan tutarlar net satış hasılatıdır. Birleşik maliyetlerin dağıtımı net satış hasılatına göre yapılır.

Mamuller                               Satış Hasılatı                          Ek Maliyet

A                                            70.000                                    10.000

B                                            80.000                                    20.000

C                                            50.000                                      5.000

Birleşik maliyet : 82.500 TL

C mamulünün maliyeti :Satış hasılatından ek maliyetleri düşüp net satış hasılatını bulacağız.Sonra net satış hasılatlarını toplayıp verilen bileşik maliyete bölüp çıkan katsayı ile de hangi mamul soruluyorsa onun net satış hasılatı ile çarpacağız.

82.500 / 165.000 = 0.5    45.000 * 0.5 = 22.500

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica