İşçilik Maliyetleri

•İşçilik maliyeti nedir ?

•İşçilik maliyetinin özellikleri nelerdir ?

•İşçilik maliyetleri nasıl izlenebilir ?

•İşçilik maliyeti nasıl hesaplanır ?

İşçilik maliyetlerinin özellikleri:

•İşgücünün ek maliyetleri vardır

•İşgücünün tümü prodüktif değildir

•İşgücü stoklanamaz

•İşgücü etken özelliklidir

•İşgücü psikolojik özelliklidir

İşçilik Maliyetleri

Direkt İşçilik Maliyetleri
Endirekt İşçilik Maliyetleri
Yardımcı İşçilik Maliyetleri
Yönetici İşçilik Maliyetleri

Direkt işçilik ayrım kriterleri:

1. Kriter: İşçinin mamulün üzerinde resmen çalışması/çalışıyor olması gerekir. Bu çıplak elle olabileceği gibi mamulün üretildiği makinenin operatörlüğü (idaresi) biçiminde de olabilir.

2. Kriter: İşçinin mamulün üzerinde ne kadar çalıştığının (süre olarak: işçilik saati vb.) ölçülebilir olması gerekir. Veya kaç adet üzerinde çalıştığının sayıca tespit edilebilmesi gerekir.

3. Kriter: Söz konusu işçilik maliyetinin maliyetler içindeki payının ekonomik bakımdan önemli veya anlamlı olması gerekir. Maliyetler içindeki payı çok çok küçük olan bir işçilik maliyetinin mamul bazında saptanması gereksiz enerji ve zaman kaybına neden olabilir. Yaptığımız işlerde astar yüzünü geçmemeli. Yaptığımız işin maliyeti faydasından çok olmamalıdır.

ÜCRET SİSTEMLERİ

 

İşletme derslerinden hatırladığımız gibi bir çok ücret sisteminden bahsedilebilir (Prim Esası: Halsey, Rowan, Gannt, Taylor, Bedaux, Emerson, Ross vb.).

Aslında bütün hepsi temelde iki sisteme dayanır. Bunlar:

ÜCRET SİSTEMLERİ

 

İşletme derslerinden hatırladığımız gibi bir çok ücret sisteminden bahsedilebilir (Prim Esası: Halsey, Rowan, Gannt, Taylor, Bedaux, Emerson, Ross vb.).

Aslında bütün hepsi temelde iki sisteme dayanır. Bunlar:

1. Zaman Esası: Çalışılan zaman (bu saat, gün, hafta vb. olabilir) ile birim ücretin çarpımı esasına dayanır. En yaygın kullanılan ücret sistemidir.

2. Miktar Esası: Fiilen üretilen miktarlar ile birim ücretin çarpımı esasına dayanır. “Akord Esası”, “Parça Başı Esası” da denir.

1. Zaman Esası = Süre X Ücret
2. Miktar Esası = Miktar X Ücret
Ücret bordrosu formülleri:
Brüt Ücret: Normal çalışma ücreti + Fazla Çalışma Ücreti + İkramiye…
SSK Primi İşçi Payı: Brüt Ücret x % 14
SSK Primi İşveren Payı: Brüt Ücret x Prim Oranı (% 19,5 ile %25 arası)
İşsizlik Sigortası işçi payı: Brüt Ücret x %1
İşsizlik Sigortası İşveren Payı: Brüt ücret x %2
Gelir Vergisi:
[ Brüt ücret– (SSK Primi işçi payı + İşsizlik Sigortası işçi payı ) ] x % 15 (dilim)
Damga Vergisi: Brüt Ücret x % 0,6
Örnek: Brüt ücreti 1.000 YTL olan bir işçi için şu hesaplamalar yapılır
(SSK işveren primi %20 olarak alınmıştır).

SSK Primi:
İşveren Payı : 1.000 YTL x %20 = 200 YTL
İşçi Payı : 1.000 YTL x %14 = 140 YTL

İşsizlik Primi:
İşveren Payı : 1.000 YTL x %2 = 20 YTL
İşçi Payı : 1.000 YTL x %1 = 10 YTL

Vergiler:
Damga Vergisi : 1.000 YTL x %0,6 = 6 YTL
Gelir Vergisi : 1.000 YTL – (140 YTL+ 10 YTL)
= 850 YTL x %15 = 127,50 YTL

Üretim departmanında çalışan bu işçiye (direkt işçi) ödenecek ücret için yapılacak yevmiye kaydı (7/A seçeneği) :

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica