SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN UYGULANDIĞI İŞLETMELER

» Benzer veya tek tip mamullerin üretildiği,

» İmalatın kesiksiz biçimde sürdürüldüğü,

» Üretimin aşamalar halinde yapıldığı,

» Maliyetlerin birbirinden ayrılamadığı…

Örneğin; Demir – Çelik üreten işletmeler,Kömür ve diğer maden işletmeleri,Çimento – Kireç ve Cam fabrikaları,Otomobil fabrikaları,Her türlü içecek sektörü (Kola, rakı, şarap vb.),Sabun ve Sigara üreten işletmeler, Plastik ve Kimya sanayi,Enerji (elektrik) üreten işletmeler,Gıda (un, şeker, yağ, tuz, ekmek, vb.)…

Safha Maliyetleme Yöntemi

Tek Safha Yöntemi

1. 2. 3. Safha

SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN TEMELİ
MİKTAR DENGESİ (Birim)
Giren Miktar = Çıkan Miktar

TUTAR DENGESİ (Maliyet)
Giren Tutar = Çıkan Tutar

Safha Maliyet Sisteminin İşleyişi

» Adım 1: Miktar Dengesinin Kurulması

» Adım 2: Eşdeğer Birim Sayısının Hesaplanması

» Adım 3: Eşdeğer Birim Maliyetin Hesaplanması

» Adım 4: Üretim Maliyeti Raporu

» Adım 5: Tutar (Maliyet) Dengesinin Kurulması

Miktar Dengesi

Tutar Dengesi

Safha Maliyet Sistemi

Problemler
Problem 2.1: “Star” Üretim İşletmesinde “Safha Maliyet Sistemi ve Tartılı Ortalama Yöntemi” kullanılmaktadır. Mamuller tek safhada süreçlenerek üretilmektedir. Aralık 2000 Dönemine ait faaliyetlerine ilişkin veriler aşağıda gösterildiği gibidir.

Eşdeğer Mamaül

İstenilenler:
1- Harflerle kodlanmış bilinmeyen değerleri bulunuz.
2- 151 Yarı mamul hesabının borç ve alacak toplamı ne kadardır?
3- 152 Mamul stoklarının borç toplamı ne kadardır?

Eşdeğer Mamaül Miktarı

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica