Yasarkasa(Ödeme Kaydedici Cihaz) Kullanma

  Katma Değer Vergisi mükelleflerinin , Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkundaki 3100 sayılı kanuna göre perakende satış yapan mükellefler , ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

Mükellefler 2009 yılı için 620 TL yi aşan satışları için yazarkasa fişi düzenleyemez. Yazarkasa fişi kesme sınırı her yıl maliye bakanlığı tarafından ilan edilir.

 Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükellefler satın aldıkları cihazı , alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde bağlı olduğu vergi dairesine kaydettirmeleri gerekmektedir.

Ödeme kaydedici cihaz yani yazarkasa kullanmak isteyen mükellefler aşağıdaki adımları izlemelidirler.

  1. İşletme yazarkasa alımı için ön izin dilekçesi ile vergi dairesine başvurur ve izin yazısını alır.
2. İzin yazısı ile yazarkasa satan bayilerden yazarkasa satın alır.
3. Satış yapan bayi, izin yazısına dayanarak fatura düzenler.
4. Yazar kasa ruhsatı alıcı ve satıcı tarafından kaşelenip imzalanır.
5. Yetkili servis, cihazı kullanıma hazırlar ve örnek fiş alır.
6. Servisin vereceği Servis Formuyla aynı gün vergi dairesine müracaat ederek yazarkasa levhası alınır. Levha işletmede duvara asılır.
7. Yazarkasa işletmede kullanılmaya başlanır.

    Yazarkasada kesilen fişler makinenin hafızasında sürekli toplanır. İşletme istediği zaman o ana kadar olan satış tutarını X raporu alarak öğrenebilir. Gün sonlarında da Z raporu alınarak o gün o yazarkasadan kaç liralık satış yapılmış öğrenebilir. Ay sonlarında da aylık Z raporu alınarak aylık satış tutarı öğrenilebilir. İşletme, muhasebe kayıtlarında işletmenin kesmiş olduğu her yazarkasa fişi değil bunların toplam tutarını gösteren günlük Z raporu kayıt edilir.

  Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Bilgi Formu: Üretici veya ithalatçı kuruluşların yetkili servis elemanlarının, ödeme kaydedicicihazların hafızalarında meydana gelen arızalara istinaden yaptıkları teknik müdahalelerleilgili olarak düzenlemek zorunda bulundukları 9 Seri Nu.lu genel tebliğe ekli “Bilgi
Formu”nu vergi dairesine gönderme süresi, onarımın yapıldığı tarihten itibaren en çok 15 gün içinde cihazı onarılan mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine göndereceklerdir.

Yazarkasa fişiyazarkasa fişi

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica