YOLCU TAŞIMA LİSTESİ

Şehirlerarası yolcu taşıyan müesseselerce her sefer için ayrı olmak üzere, yolcu listesi düzenleyeceklerdir. Oturma yerleri planlı olarak gösterilecek, yolcu adedi belirtilecektir. Şehir içi yolcu taYımacılışı yapanlar, sadece yolcu bileti keserler, yolcu listesi düzenlemezler.

    Yolcu listeleri, en az üç nüsha olarak düzenlenecek, bir nüshası iş yerinde kalacak, iki nüshası taYıtta bulundurulacaktır.

    Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu ve acenteler tarafından kesilmesi halinde, yolcu listeleri 4 nüsha olarak düzenlenecek ve bir fazla nüshası da bu kişiler tarafından saklanacaktır.

    Yolcu listelerinde, Şu bilgiler bulunur:

 • Yolcu listesini düzenleyenin adı, soyadı varsa ticaret ünvanı,
 • Taşıtı işleten mükellefin adı, soyadı, varsa ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Taşıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati,
 • Bilet numaraları işaretlenmek Yartıyla yolcu sayısı ve toplam hasılat tutarı,
 • Seri ve müteselsil sıra numarası.

    Yolcu listeleri an az yukarıdaki bilgileri taşıyacak şekilde, anlaYmalı matbaalara bastırılarak veya basılı halde alınanlar notere tasdik ettirildikten sonra kullanılabilir.

    Ancak, bir otobüs firmasının veya firmalarının biletlerinin komisyoncular tarafından satılması halinde, yolcu taşıma biletleri ve yolcu listelerini otobüs komisyoncuları kendi vergi dairelerinin bulunduYu ildeki anlaşmalı matbaalara kendi adlarına bastıracaklar ve bu şekilde bastırılacak biletlerin dış yüzü üzerinde, hangi firmanın biletinin olduğunu belirtir, ilgili firmanın, adı ve soyadı varsa ünvanı gibi bilgiler ile amblemi yer alacaktır.

    Otobüs komisyoncuları, bu şekilde bastıracakları yolcu taşıma biletlerini, birbirini takip eden müteselsil seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettireceklerdir. Otobüs firmaları ise hizmet bedeli olarak komisyoncu adına düzenleyecekleri faturalarda satılan bilet miktar ve tutarını ayrıca göstereceklerdir.

 • FriendFeed'de Paylaş
 • Facebook'ta Paylaş
 • Twitter'da Paylaş
 • KAPAT
  Yandex.Metrica